تاثیر روغن کتان بر تیتر آنتی بادی نیوکاسل در خروسهای مادر گوشتی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 101

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB05_056

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1401

Abstract:

هدف این آزمایش، مطالعه ی تاثیرات روغن کتان بر تیتر آنتی بادی نیوکاسل در خروس های مادرگوشتی بود. آزمایش با ۳۶قطعه خروس سویه راس ۳۰۸ از سن ۴۷ هفتگی و به مدت ۱۰ هفته، در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۹تکرار، در پن های انفرادی انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند: تیمار ۱: شاهد (جیره پایه)، تیمار ۲: جیره پایه+ سطح ۱۰گرم/کیلوگرم جیره مصرفی روغن کتان، تیمار ۳: جیره پایه+ سطح ۲۰ گرم/کیلوگرم جیره مصرفی روغن کتان، تیمار ۴:جیره پایه+ سطح ۳۰ گرم/کیلوگرم جیره مصرفی روغن کتان، به منظور ارزیابی تیترآنتی بادی علیه نیوکاسل در روز پایانیآزمایش از ورید بال خروس های خون گیری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که استفاده از روغن کتان بر عیارپادتن علیه نیوکاسل تمایل معنیداری نشان داد (P=۰/۰۷). اگرچه روغن کتان توانسته بود از نظر عددی باعث افزایش عیار پادتن علیه نیوکاسل شده بود. در کل نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از روغن کتان منجر بهبود عیار پادتن علیه نیوکاسل شده بود.

Authors

خلیل میرزاده

دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

امین کاظمی زاده

دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان