طراحی و روانسنجی ابزار تبعیض سنی خود هدایت شده و دیگر هدایت شده در محیط های مراقبتی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOGE-6-4_004

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1401

Abstract:

مقدمه سالمندی و تبعیض سنی به طور قابل توجهی می تواند بر مراقبت های بهداشتی تاثیر بگذارد. متخصصان پزشکی باید مراقبت های بهداشتی را به تمامی بیماران به طور یکسان ارائه دهند. و بیماران نباید تحت هیچ شرایطی بر اساس جنسیت، ملیت، هویت جنسی یا سن مورد تبعیض قرار گیرند. پژوهش حاضر با هدف طراحی و روانسنجی ابزار تبعیض سنی خود هدایت شده و دیگر هدایت شده در محیط­های مراقبتی انجام پذیرفت. روش کار: این پژوهش از نوع ترکیبی اکتشافی متوالی بین سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ انجام شد. مرحله کیفی با استفاده از تحلیل محتوی هدایت شده انجام شد. در این مرحله ۲۰ نفر از مراقبین بیمارستانی به روش نمونه­گیری هدفمند وارد پژوهش شدند، جمع­آوری داده­ها با استفاده از مصاحبه نیمه­ساختار یافته صورت گرفت. تحلیل داده­ها با استفاده از رویکرد هسیه و شانون انجام شد. در بخش کمی روانسنجی ابزار با استفاده از روایی صوری و محتوی، روایی سازه و پایایی به روش همسانی درونی و ثبات انجام گرفت. یافته­ ها: از تحلیل داده­های بخش کیفی ۹۵ گویه حاصل شد. پس از محاسبه شاخص امتیاز تاثیر آیتم ۲۳ گویه حذف شدند. در بررسی نسبت روایی محتوی و شاخص روایی محتوی ۲۷ گویه و در تحلیل اولیه به روش لوپ دو گویه ادغام شدند. نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل" تبعیض خود هدایت شونده" و " تبعیض دیگر هدایت شونده" بود. که در مجموع واریانس ۳۷۳/۴۱ را تعیین کردند. مقیاس نهایی پس از طی مراحل روانسنجی دارای نسبت روایی محتوی ۶۲/۰، ضریب آلفای کرونباخ ۹۰/۰ و همبستگی درون خوشه ای ۹۸/۰ بود. نتیجه­گیری: تحلیل داده های پژوهش نشان داد که مقیاس طراحی شده از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد. بنابراین این مقیاس می­تواند برای سنجش تبعیض سنی در محیط های مراقبتی مورد استفاده قرار گرفته و به توسعه دانش در ارتباط با این پدیده بیانجامد.

Authors

سعید مهری

ardabil university of medical sciences

محمد علی حسینی

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

مسعود فلاحی خشکناب

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

فرحناز محمدی شاه بلاغی

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

سعید اکبری

shahidbehesti university

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ayalon L, Tesch-Römer C. Contemporary perspectives on ageism: Springer Nature; ...
 • Rupp DE, Vodanovich SJ, Credé M. The multidimensional nature of ...
 • Butler RN. Ageism: Another form of bigotry. The Gerontologist. ۱۹۶۹;۹(۴):۲۴۳-۶. ...
 • Suhonen R, Scott PA, Igoumenidis M. An Ethical Perspective of ...
 • Baik S, Davitt JK. Factors Associated With Attitudes Toward Older ...
 • Kwong AN, Yan EC. The Role of Quality of Face-to-face ...
 • Hausmann LR, Hannon MJ, Kresevic DM, Hanusa BH, Kwoh CK, ...
 • Crawley LM, Ahn DK, Winkleby MA. Perceived medical discrimination and ...
 • Facione NC, Facione PA. Perceived prejudice in healthcare and women's ...
 • Trivedi AN, Ayanian JZ. Perceived discrimination and use of preventive ...
 • São José JMS, Amado CAF, Ilinca S, Buttigieg SC, Taghizadeh ...
 • Eymard AS, Douglas DH. Ageism among health care providers and ...
 • Mehri S, Hosseini MA, Fallahi-Khoshknab M, Mohammadi Shahbelaghi F, Akbari ...
 • Melia S, Choowattanapakorn T. The relationship between nurses’ characteristics, ageism, ...
 • Fraboni M, Saltstone R, Hughes S. The Fraboni Scale of ...
 • Kogan N. Attitudes toward old people: The development of a ...
 • Rosencranz HA, McNevin TE. A factor analysis of attitudes toward ...
 • Palmore E. Facts on aging: A short quiz. The Gerontologist. ...
 • Gething L. Health professional attitudes towards ageing and older people: ...
 • Vefikulucay Yilmaz D, Terzioglu F. Development and psychometric evaluation of ...
 • Cary LA, Chasteen AL, Remedios J. The ambivalent ageism scale: ...
 • Hsieh H-F, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. ...
 • Sandelowski M. The problem of rigor in qualitative research. Advances ...
 • Hosseini Z, Ghorbani Z, Ebn Ahmady A. Face and content ...
 • Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nursing Research. ...
 • O’Rourke N, Hatcher L. Factor analysis and structural equation modeling. ...
 • Ebadi A, Zarshenas L, Rakhshan M, Zareiyan A, Sharifnia S, ...
 • Polit DF, Beck CT. The content validity index: are you ...
 • Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an ...
 • Yong AG, Pearce S. A beginner’s guide to factor analysis: ...
 • Pesudovs K, Burr JM, Harley C, Elliott DB. The development, ...
 • Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology. ...
 • Waltz C, Bausell B. Nursing research: design statistics and computer ...
 • Thompson B, Daniel LG. Factor analytic evidence for the construct ...
 • São José J, Amado C. On studying ageism in long-term ...
 • Makris UE, Higashi RT, Marks EG, Fraenkel L, Sale JE, ...
 • Levy BR, Ferrucci L, Zonderman AB, Slade MD, Troncoso J, ...
 • Levy BR, Zonderman AB, Slade MD, Ferrucci L. Age stereotypes ...
 • Hosseini MA, Mehri S, Fallahi-Khoshknab M, Mohammadi-Shahbelaghi F, Akbari-Zardkhaneh S. ...
 • نمایش کامل مراجع