بررسی روش های برآورد (تقاضا) نیروی انسانی درسازمان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIEM-5-10_005

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1401

Abstract:

برآورد(تقاضای) نیروی انسانی یکی از مباحث بسیار مهم درمدیریت منابع انسانی سازمان است. زیرا از سویی برآورد و پیش بینی نیروی انسانی همواره یکی از مهم ترین جنبه ها در هر شکلی از برنامه ریزی به حساب می آید، از سوی دیگر از مهمترین وغامض ترین مشکلات سازمان ها نیز همین مساله نیروی انسانی ومشکلات پرسنلی آن ها است. این موضوع با پیشرفت هرچه بیشتر جوامع بشری و به دنبال آن پیچیده تر شدن سازمان ها، فرصت ها و نیز در مواردی چالش هایی را برای مدیریت ایجاد نموده است. لذا امروزه شاهدیم که مدل ها، روش ها و ابزارهایی نسبتا زیادی برای برنامه ریزی منابع انسانی و برآوردهای نیروی سازمانی، اعم از روش های کیفی وکمی وجود دارد که هرکدام به تناسب اهداف و روش ها مورد استفاده قرار می گیرند. مقاله حاضر یک پژوهش کاربردی، توصیفی و تحلیلی است که حدود شانزده تا روش برای برآورد نیروهای انسانی سازمان ها را به عنوان نتایج ویافته های تحقیق جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

Keywords:

برنامه ریزی نیروی انسانی , پیش بینی , روش

Authors

مصطفی محسنی

دانش پژوه دکتری قرآن وعلوم – گرایش مدیریت