بررسی ابعاد و کارکردهای رفتار شهروندی از منظر اسلام

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIEM-4-8_003

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1401

Abstract:

در شرایط متغیر امروزی مدیران سازمان ها وادارات دولتی و غیر دولتی تلاش می کنند خود را متناسب با تغییرات محیطی و شرایط جهانی حاکم بر نحوه مدیریت واحدهای سازمان تجهیز نمایند. یکی از راهکارهای مهم و کم هزینه برای این منظور استفاده از نیروی سازمانی با ظرفیت کارها و اقدامات فرا نقشی است که اصطلاحا رفتار شهروندی نام گرفته است. مطالعه رفتار شهروندی با توجه به ماهیت داوطلبانه و خود جوش آن به مدیران این فرصت را می دهدکه با استفاده از نیروهای مستعد در پی تحقق اهداف سازمان باکم ترین هزینه و بالاترین نتیجه باشند. این مقاله با موضوع "ابعاد و کارکردهای رفتار شهروندی از منظر اسلام با تاکید بر سازمان های دولتی افغانستان" با هدف تبیین ابعاد، مولفه ها و کارکردهای رفتار شهروندی در سازمان های دولتی، و با استفاده از روش تحقیق فرا ترکیب و استنباطی تنظیم شده است. این پژوهش با عنایت به تحلیل و جمع بندی مطالب به این نتیجه دست یافته است که در صورت تبیین دقیق ابعاد، مولفه ها و کارکردهای رفتار شهروندی( بخصوص در جامعه ای مانند افغانستان که شهروندان در آن  جامعه مدت ها است که از تقابل بجای تعامل و از ناهماهنگی بجای همکاری رنج می برند) و نهادینه شدن، وتوسعه و گسترش این گونه رفتارها، شاهد زندگی شیرین و لذت بخش همراه با تعامل و همکاری رضایتمندانه نه تنها در سازمان ها که درکل جامعه خواهیم بود.

Authors

عبدالحمید شهید زاده

دانشجوی دکتری قرآن و مدیریت