نقش ورزش و فعالیت های ورزشی در سلامت روحی و روانی شهروندان در عصر فنآوری اطلاعات و ارتباطات

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFEP01_0245

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1401

Abstract:

دغدغه های و نگرانی های انسان در جهان امروز سلامت روحی و روانی او را با خطرات فراوانی مواجه ساخته است که بی توجهی به این خطرات و تهدیدات می تواند پیامدهای و عواقب منفی بسیار زیادی به همراه داشته باشد. از یک سو فنآوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین زندگی ماشینی باعث تسهیل و تسریع فعالیت های انسان شده است و از سوی دیگر دغدغه های ذهنی او را دوچندان ساخته است. از سوی دیگر فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی با فراهم ساختن امکانات و شرایط مناسب برای انواع ارتباطات و تعاملات اجتماعی و سازمانی، تنبلی و کم تحرکی شهروندان را به دنبال داشته است که همین تنبلی و کم تحرکی خود در زمره عواملی است که می تواند سلامت روحی و جسمی افراد را به مخاطره بیندازد. در این بین ورزش به عنوان یک ابزار کارآمد می تواند نقش مهم و ارزنده ای در پیشگیری از انواع بیماری های روحی و روانی و تامین سلامت جسمی آنان داشته باشد. نتایج پژوهش های علمی نشان می دهد که ورزش می تواند آلام روحی و روانی فرد را تسکین دهد و او را برای برای ارتقاء کیفیت زندگی یاری کند. ورزش اعتماد به نفس و عزت نفس افراد را تقویت می کند و به آنان کمک می کند تا در روبرو شدن با موانع و مشکلات سرسخت تر و قوی تر از هر زمانی باشند. ظهور فنآوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در زندگی بشر و تسهیل و تسریع فعالیت های فردی و اجتماعی توسط این فنآوری ها عاملی برای بروز انواع آسیب های روحی و روانی است که در حالت کلی همه اقشار و گروه های سنی جامعه را در بر می گیرد. بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا از سوی دست اندرکان و متولیان سلامت و امور ورزش کشور برای توسعه و ترویج ورزش و فعالیت های ورزشی با هدف پیشگیری از آسیب ها و بیماری های روحی و روانی شهروندان اقدامات لازم صورت پذیرد. بر این اساس این مقاله بر آن است تا به روش کتابخانه ای نقش ورزش و فعالیت های ورزشی در سلامت روحی و روانی شهروندان در عصر فنآوری اطلاعات و ارتباطات را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

Keywords:

ورزش , سلامت روحی و روانی , فنآوری , اطلاعات , ارتباطات

Authors

عاطفه عزیزمرادی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی