انتخاب منفی و مثبت لاین های حساس و متحمل سویا (Glycin max) به تنش خشکی با کمک از مدیریت نرم افزاری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 247

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NSDEM03_057

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

Abstract:

انتخاب منفی و مثبت اصطلاحاتی هستند برای حذف یا گزینش لاین هایی که در پروسه اصلاحی گیاهان قرار می گیرند. یکی از راهکارهای افزایش عملکرد سویا انتخاب ارقام مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی خشک یا کم آب می باشد. به منظور بررسی و انتخاب لاین های مقاوم و حساس سویا به تنش خشکی با کمک مدیریت نرم افزار Minitab۱۶ ، ۸۰ لاین سویا حاصل از تلاقی ارقام Karbin × Fora به همراه رقم شاهد L.۱۷ در سال زراعی ۱۳۹۵-۹۶ در قالب طرح لاتیس ۹×۹ ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری را بین لاین ها و شاهد نشان داد و بین بلوک هانیز اختلاف معنی داری در صفات مختلف مشاهده شد. نتایج مطالعه تجزیه به عامل صفات مورد مطالعه در قالب ۲ مولفه که حدود ۶۲ درصد از تغییرات کل را توجیه می کردند منجر به انتخاب و گزینش لاین های مقاوم و حذف لاین های حساس به تنش خشکی شد.

Authors

محمد حسنوند

دانشجوی دکترای اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

شهاب خاقانی

دانشیار گروه اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

مهدی چنگیزی

استادیار گروه اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

مسعود گماریان

استادیار گروه اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

عزت اله صداقت فر

استادیار گروه اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران