رویکرد شرکت ها در مدیریت ریسک غیرمالی و کاربرد جهت موسسات مالی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 164

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCMR03_080

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

Abstract:

از آنجایی که شرکت های غیرمالی از مدیریت ریسک سازمانی به سمت رویکرد مبتنی بر انعطاف پذیری حرکت می کنند، تجربه آنها در پذیرش ریسک غیرمالی می تواند الگویی برای سایر موسسات مالی جهت حرکت به سمت انعطاف پذیری و انجام ریسک غیر مالی باشد.با گذشت زمان، شرکت ها رویکردهایی را برای کاربرد ریسک های غیرمالی توسعه داده اند، در حالی که رویکردهای توسعه یافته توسط بانک ها جهت مدیریت ریسک مالی نیز قابل تامل بوده و موسسات مالی می توانند از تجربه شرکت ها در مدیریت ریسک های غیرمالی بیاموزند. مقایسه بین صنعتی می تواند فرصت های امیدوارکننده ای را در زمینه های کلیدی برجسته کند، چرا که ریسک غیرمالی عمیقا در عملیات شرکت ها نهفته است. با این حال، همانطور که محیط کسب و کار قرن بیست و یکم، بی ثبات تر و پرریسک تر شد، شرکت ها شروع به زیر سوال بردن رویکردهای استاندارد مدیریت ریسک کردند. لذا در این مطالعه با تمرکز بر فعالیت موسسات مالی،به بررسی تجربیات شرکت ها در مدیریت ریسک غیرمالی پرداخته شده است.

Authors

نفیسه قمی

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

حمیدرضا قچاق

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

علیرضا خانلری

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش