تحلیل اقتصادی روش های خرید تضمینی برق برای منابع تجدیدپذیر مشارکت کننده در نیروگاه های مجازی (مقایسه بین دو روش خرید تضمینی بیست ساله و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 371

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICREDG09_065

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

Abstract:

در این مقاله بین دو روش بازپرداخت میزان برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر مشارکت کننده در نیروگاه های مجازی یعنی استفاده از مکانیزم خرید تضمینی بیست ساله یا استفاده از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقایسه صورت گرفته است. همچنین مقایسه مذکور در یک مطالعه موردی برای احداث نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی در منطقه اشتهارد استان البرز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این نیروگاه در نرم افزار Pvsyst و تحلیل های اقتصادی نشان می دهد استفاده از روش ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نتایج مثبتی در بازگشت سرمایه را در بر دارد و بسیاری از مشکلات و دغدغه های سرمایه گذاران برای بازگشت سرمایه و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران (ساتبا) برای بازپرداخت را سامان می دهد.

Authors

علی گلدوست

دانشجوی دکتری، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

مهرداد حجت

استادیار، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران