شبیه سازی تاثیر استفاده از ماده تغییر فاز دهنده در جمع کننده صفحه تخت با استفاده از CFD

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICREDG09_066

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

Abstract:

خشک کردن محصولات کشاورزی روش بسیار مناسبی برای نگه-داری محصولات می باشد. در دهه های اخیر، استفاده از خشک کن های خورشیدی بسیار موردتوجه قرارگرفته است. یکی از مشکلات مهمی که در این سامانه ها وجود دارد، راندمان حرارتی پایین و توزیع ناهمگن دما در محفظه می باشد. در این مطالعه، بررسی افزایش راندمان حرارتی جمع کننده صفحه تخت با استفاده از مواد تغییرفازدهنده انجام شده است. به این منظور از لوله های مسی به قطر ۰۲/۰ میلی متر، حاوی ماده تغییر فاز دهنده که در این مطالعه از پارافین به عنوان ماده تغییرفازدهنده استفاده شده است، در بالای صفحه جمع کننده به صورت عمودی در فاصله های معین که هم پوشانی نداشته باشند، قرارگرفته است. هم چنین برای شبیه سازی تابش خورشیدی و توصیف روند حرکت سیال در نقاط مختلف صفحه، بهینه سازی و عملکرد سامانه در جایگاه های مختلف پارافین از مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی استفاده خواهد شد. مدل دینامیک سیالات محاسباتی برای این مدل نشان داد که استفاده از ماده تغییرفازدهنده، روش مناسبی برای ذخیره حرارت در داخل جمع کننده و نیز افزایش بازده می باشد. .راندمان حرارتی جمع کننده صفحه تخت۸۹/۹ درصد به دست آمد. هم چنین اختلاف دما در ورودی و خروجی جمع کننده در هنگام تخلیه شارژ حرارتی پارافین، ۲۲ سلسیوس است.

Keywords:

Authors

محدثه احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی،دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

هادی صمیمی اخیجهانی

استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران