شبیه سازی عددی چگالش بخار آب در نازل مور

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,099

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME30_069

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1401

Abstract:

جداسازی آب از گاز طبیعی توسط دستگاه های جداکننده انجام می شود. جداساز فراصوت گاز-مایع یک نازل همگرا-واگرا است که میعان و تغییر فاز در سرعت های بالاتر از صوت از خصوصیات عملکرد این دستگاه می باشد. در این پژوهش پدیده چگالش بخار آب در یک نازل همگرا-واگرا مورد بررسی قرار گرفته است. سیال ورودی، بخار آب در نظر گرفته شده است. از مدل چند فازی بخار مرطوب و مدل آشفتگی RNG k-ε در نرم افزار انسیس فلوئنت استفاده شده است. معادلات حالت گاز ایده آل و ویریال ، خواص ترمودینامیکی آب، کشش سطحی و چگالی مایع، دما و فشار اشباع با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس تعریف شدند. جهت اعتبار سنجی مدل عددی حاضر، از داده های تجربی نازل مور استفاده شده است. در معادله حالت گاز ایده آل توزیع فشار جریان بیشتر از داده های تجربی بدست آمد؛ همچنین این معادله حالت، شعاع متوسط قطرات را ۸۳/۳۱ درصد بیشتر از معادله حالت گاز ویریال در مقطع خروجی نتیجه داد.

Authors

سروش یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مازیار چنگیزیان

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، مرکز پژوهشی شبکههای گاز رسانی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سیدسعید بحرینیان

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران