تعیین الگوی بار منطقه ای با استفاده ازGIS برای بهبود ضریب بهره برداری از ترانسفورماتورهای توزیع

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED05_023

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

Abstract:

یکی از شاخص های مهم در حوزه های بهره برداری که از سوی توانیر الزام به بهبود آن شده ضریب استفاده از ترانس ها می باشد که متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی به این موضوع در اکثر شرکتهای توزیع ، منجر به افزایش تعداد ترانس ها و به طبع آن افزایش تلفات و افزایش هزینه های نگهداری شده است ؛ در این مقاله که در شبکه شهرستان مراغه مورد بررسی قرار گرفته و بیشتر ترانس های با بار کشاورزی و سایر مصارف مد نظر بوده ، شبکه موجود با استفاده از GISو با توجه به فرهنگ منطقه و نوع ساختار جغرافیایی به چند منطقه تقسیم شده و بسته به شرایط آن منطقه، اقدام به استخراج الگوی بار شده و با توجه به الگوی بار هر منطقه ضریب استفاده از ترانس های هر منطقه استخراج شده است و بر این اسال نسبت به واگذاری انشعابات جدید اقدام شده که نتایج قابل توجهی را در بر داشته

Authors

فرید عظیمی

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

حسین توحیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان