بررسی عوامل موثر بر کیفیت آبزیرزمینی آبخوان سرخس

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTCONF05_158

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

Abstract:

آب زیرزمینی در دشت سرخس در شمال شرق ایران مهم ترین منبع تا مین آب می باشد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی در این آبخوان مرزی، نمونه های آب از ۱۶ حلقه چاه جمع آوری شده و یون های اصلی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شوری آبزیرزمینی حدود ۲۱۰۰ در نواحی جنوبی تا ۱۰۰۰۰ cm/μS (میانگین ۵۳۹۷ cm/μS) در نواحی شمال غربی تغییر میکند. نمودار پایپر نشان داد که بیشتر نمونه ها دارای مقادیر زیادی سولفات، کلر، سدیم، کلسیم و منیزیم بوده و بطور عموم دارای تیپ کلروره می باشند. بررسی روابط بین یون ها نشان داد که انحلال کلسیت و ژیپس از فرایندهای غالب موثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت سرخس می باشد. این کانی ها در لس های منطقه مشاهده شده است

Authors

عطاءاله جودوی

استادی ار گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، خراسان رضوی