مقایسه عملکرد مدل های همتای استوار برای مسائل برنامه ریزی خطی غیرقطعی با استفاده از رویکرد شبیه سازی مونت کارلو

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IEMMCONF01_011

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1401

Abstract:

داده های غیرقطعی در بسیاری از مسائل تصمیم گیری در دنیای واقعی به وفور یافت می شوند. این فقدان اطلاعات دقیق در حوزه های مختلف تصمیم گیری مانند انرژی، مهندس، مالی و غیره امری رایج است. برای مواجهه با عدم قطعیت موجود در داده های ورودی مساله، رویکردهای مختلفی پیشنهاد شده است که رویکرد بهینه سازی اسوار مبتنی بر مجموعه عدم قطعیت، یکی از این رویکردهاست. در این رویکرد به دنبال به دست آوردن جوابی هستیم که نزدیک به بهینه بوده و در مقابل تغییرات در داده ها، موجه باقی بماند. یکی از عمده مشکلات این رویکرد بیش محافظه کاری آن است، برای کاهش بیش محافظه کاری جواب، مجموعه های مختلفی در ادبیات موضوع پیشنهاد شده اند. در این مقاله با حل چند مساله غیرقطعی و با به کارگیری رویکرد شبیه سازی مونت کارلو به مقایسه مدل های همتای استوار مختلف موجود در ادبیات می پردازیم. نتایج به دست آمده نشان می دهند که فرمول بندی استوار مبتنی بر مجموعه عدم قطعیت بیضوی عملکرد بهتری نسبت به دیگر فرمول بندی های همتای استوار ارائه می دهد. مشکل عمده فرمول بندی استوار مبتنی بر مجموعه عدم قطعیت بیضوی غیرخطی بودن آن است که باعث بالا رفتن زمان حل مساله می شود. در بین فرمول بندی های خطی نیز در بعضی موارد مدل همتای استوار مبتنی بر مجموعه عدم قطعیت چند وجهی نتایج بهتری نسبت به مدل استوار مبتنی بر مجموعه عدم قطعیت جعبه ای ارائه می دهد و در مواردی دیگر عملکرد مدل همتای استوار مبتنی بر مجموعه عدم قطعیت جعبه ای از عملکرد مدل استوار مبتنی بر مجموع عدم قطعیت چند وجهی، بهتر می باشد.

Authors

رسول شفایی

دکترای تخصصی مهندسی صنایع، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

حمید امیری

دانشوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی