ارائه مدل متوازن منابع و مصارف توسعه نیروگاه های حرارتی تا افق ۱۴۰۵ (برنامه هفتم توسعه)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AREEI02_017

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

Abstract:

امروزه صنعت برق هر کشور یکی از اصلی ترین زیرساختها شناخته میشود اهمیت کارکرد پایدار برق کشور بهخوبی در تابستان ۱۴۰۰ نمایان گردید. مشکلات ناشی از عدم تعادل بین تولید و مصرف برق منجر به بروز خاموشیهای گستردهای در سطح کشور گردید. در این مقاله مدل جامع و متوازن منابع و مصارف توسعه نیروگاه های حرارتی تا افق ۱۴۰۵ به منظور عبور از بحران کمبود ظرفیت نیروگاهی کشور پیشنهاد خواهد شد. بدین منظور در ابتدا نیاز است تا برآوردی دقیق از پیشبینی بار کشور تا افق موردنظر با استفاده از روشهای گوناگون انجام شود. تامین مالی پروژه های نیروگاهی به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری همواره چالشهای فراوانی به همراه دارد. در این مقاله پس از محاسبه میزان بودجه لازم برای ساخت نیروگاه های حرارتی تا افق ۱۴۰۵ مجموعه راهکارهای عملیاتی قابلاجرا بر اساس فضای حاکم بر کشور پیشنهاد خواهد گردید. در انتها تدوین مدل متوازن منابع و مصارف توسعه نیروگاه های حرارتی انجام خواهد شد.

Authors

حسین حیرانی

عضو هیئت علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،تهران، ایران

احمدرضا علوی کوشا

دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

محسن زارعی

هماهنگ کننده فنی مهندسی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، تهران، ایران