بررسی آلودگی های محیط زیستی بر اثر ریزگردها در منطقه غرب آسیا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCONF04_087

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1401

Abstract:

امروزه آلودگی هوای ناشی از ریزگردها، تبدیل به یک چالش بزرگ زیست محیطی برای کشور شده و روز به روز نیز در حال گسترش است. سال های قبل از انقلاب اسلامی در خاورمیانه همکاری خوبی بین کشورهای ایران، عراق و عربستان در تثبیت شن های روان به روشهای مختلف از جمله مالچ پاشی و کاشت درختان سازگار با مناطق خشک از جمله کهور صورت میگرفت؛ صنعت کشاورزی، یکی از صنایع بسیار وابسته به شرایط آب و هوایی میباشد که هرگونه اختلال در آن، باعث خسارات جدی به این صنعت میشود. یکی از عوامل اختلال پدیده ریزگرد میباشد. ریزگردها در نتیجه طوفانها ایجاد میشوند. طوفانهای گرد و غبار حوادث طبیعی هستند که به طور گسترده در مناطق خشک و نیمه خشک جهان به وقوع میپیوندند. قرارگیری ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان و از طرف دیگر مجاورت با کشورهایی مانند عربستان و عراق که دارای فقر پوشش گیاهی، بارش اندک، دمای بالا و بیابانها وسیع میباشند. همچنین استفاده نامطلوب از منابع طبیعی و محیط زیست توسط انسان در داخل ایران و کشورهای همسایه سبب تشدید پدیده ریزگردها شده است. پدیده ریزگردها، یکی از پدیده های جوی است که با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی که دارد در کوتاه مدت و دراز مدت آثار و پیامدهای نامطلوبی بر کاهش سطح تولید، اختلال در رشد، کاهش حاصل خیزی خاک، گسترش آفات، بیماریهای گیاهی و هزینه های مبارزه با آنها، دامپروری و زنبورداری دارد. همچنین از لحاظ اقتصادی برای کشور هزینه های زیادی را برجای خواهد گذاشت.

Authors

مهدی اصلانی

دانشجوی کارشناسی ارشد سوانح طبیعی، دانشگاه تهران

احمد نوحه گر

استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

سعید گیوه چی

دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران