بررسی تطبیقی نظام برنامه ریزی فضایی و شهرسازی در ایران، یونان و سوئد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 116

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEUAECONF02_029

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1401

Abstract:

بیش از یکصد سال از شهرسازی نوین و توسعه شهری مبتنی بر طرح ها و برنامه های از پیش اندیشیده شده در سراسر جهان می گذرد. کشورهای مختلف با توجه به نظام اداری حاکم، تقسیمات کشوری و همچنین عوامل اجتماعی و سیاسی موثر، شیوه های گوناگونی برای هدایت و توسعه شهرها در نظر گرفته اند. در این میان، شناسایی و بررسی نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای مختلف و مقایسه آن با شیوه شهرسازی در ایران می تواند علاوه بر آشنایی با تجارب جهانی، در تصمیم گیری های بهینه در جهت اصلاح نظام شهرسازی در کشور موثر واقع گردد. بر این اساس، این تحقیق با روشی توصیفی – تحلیلی و بر اساس مطالعات اسنادی به دنبال آن است تا به بررسی نظام برنامه ریزی فضایی و شیوه شهرسازی در سه کشور ایران، یونان و سوئد بپردازد و آن ها را با یکدیگر مقایسه نماید. نتایج نشان می دهد که هر کدام از کشورها، در زمینه برنامه ریزی در سطوح مختلف به ویژه در سطح شهر، ویژگی های مختلفی دارند و با چالش های متفاوتی مواجه هستند.

Keywords:

شهرسازی , برنامه ریزی شهری , طرح های توسعه شهری

Authors

میلاد شفقی

کارشناس ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه گیلان