برنامه ریزی خطی تولید شبکه های هوشمند توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن قیود امنیتی ولتاژ

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED04_047

تاریخ نمایه سازی: 23 تیر 1401

Abstract:

رشد روزافزون تقاضای انرژی و افزایش قیمت آن و نیز، نگرانی های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی موجب شد تا نیاز به یافتن روش های بهتر و کارآمد برای استفاده از سیستم های قدرت و منابع انرژی با حداکثر بهره وری ممکن، بیش ازپیش احساس گردد. در همین راستا، شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی دارای منابع انرژی پراکنده، در مقایسه با شبکه های سنتی موجود، مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. از طرفی، ماهیت بهشدت غیرخطی معادلات شبکه های توزیع، حضور منابع انرژی و مصرف کنندگان دارای معادلات پیچیده و قیود غیرخطی و نیز، عدم قطعیت های موجود مانند سرعت وزش باد و تابش خورشید و درنتیجه میزان توان قابل استحصال از این منابع، بهرهبرداران سیستم های قدرت را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته اند. در این مقاله، چارچوبی کارآمد برای برنامه ریزی تولید واحدهای انرژی پراکنده موجود مبتنی بر برنامه ریزی (Robust Optimization Algorithm) در شبکه های هوشمند توزیع انرژی الکتریکی بر مبنای الگوریتم بهینه سازی مقاوم آزمایش IEEE ارائه می شود. درنهایت، روش چارچوب ارائه شده بر روی شبکه آزمون ۳۷ شینه ویرایش شده (MILP) آمیخته خطی- عدد صحیح شده است. نتایج حاصل از آزمون، کارایی روش ارائه شده و انعطافپذیری بسیار بالای آن را نسبت به سایر الگوریتم ها نشان می دهد.

Authors

عابد باقری

دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

وحید وحیدی نسب

دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران