پژوهشی در مبانی نظری تحول در مفهوم اجرای حاکمیت فناوری اطلاعات

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

87

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SDTIM10_008

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1401

Abstract:

حاکمیت فناوری اطلاعات بخشی از سازمان است که حقوق و مسئولیت های سازمان ها را تعیین و اندازه گیری می کند. حکمرانی از مدیریت جداست، بنابراین، حاکمیت فناوری اطلاعات نباید با مدیریت فناوری اطلاعات اشتباه گرفته شود. حکمرانی فناوری اطلاعات یک مفهوم پیچیده است که محققان هنوز در ابعاد مختلف در حال بررسی آن هستند. ادبیات در این زمینه به سرعت رشد کرده است. برای درک حجم رو به رشد ادبیات، نیاز به مقاله مروری داشتیم. در این مقاله، تحلیل موضوعی ۱۳۸ مقاله در مورد حاکمیت فناوری اطلاعات را با تفکیک افکار و موضوعات مورد بحث پیرامون حاکمیت فناوری اطلاعات تکمیل کرده ایم. این مقاله مروری با استفاده از چارچوب سیستماتیک و شفافیت، دیدی جامع از ادبیات حاکمیت فناوری اطلاعات ارائه می کند. محققان سیستم اطلاعاتی در مراحل اولیه می توانند یک نمای کلی از حاکمیت فناوری اطلاعات به دست آورند. آنها می توانند سرنخ هایی را در شناسایی زمینه های تحقیقاتی بالقوه به دست آورند. محققان سایر رشته های مدیریت نیز می توانند برای انجام تحقیقات بین رشته ای به این مقاله مروری مراجعه کنند.

Authors

علیرضامقدسی
علیرضا مقدسی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا(علیه السلام)

مریمایرانمنش بندری
مریم ایرانمنش بندری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، دانشگاه فردوسی مشهد

علی اکبربخشی
علی اکبر بخشی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، دانشگاه فردوسی مشهد