مقایسه تداعی های ضمنی و آشکار پرخاشگری و اضطراب در نوجوانان پسر دارای رفتار قلدری و بدون رفتار قلدری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 138

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CPS-12-45_006

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1401

Abstract:

هدف این پژوهش، مقایسه تداعی های ضمنی و آشکار مربوط به پرخاشگری و اضطراب در نوجوانان پسر دارای رفتار قلدری و بدون رفتار قلدری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل دانش آموزان پسر ۱۲ تا ۱۹ ساله شهر تهران در مقطع متوسطه اول و دوم بود که تعداد ۱۱۳ دانشآموز از چهار دبیرستان پسرانه به روش نمونه گیری خوشه ای در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹ انتخاب شدند. به منظور شناسایی دانشآموزان با و بدون قلدری، از فرم نامگذاری قلدری همسالان (پکاریک و همکاران، ۱۹۷۶) استفاده شد. برای جمع آوری داده های پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه قلدری ایلینویز (اسپلیج و هالت، ۲۰۰۱)، چک لیست علائم بالینی Scl-۹۰ (دراگوتیس، لیپمن و کوی، ۱۹۷۳) و آزمون تداعی ضمنی ( (IATبر اساس مدل گرینوالد و همکاران (۱۹۹۸) جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تفاوت نمرات تداعی ضمنی پرخاشگری و اضطراب در دو گروه با و بدون قلدری معنادار است؛ اما تنها نمرات تداعی آشکار پرخاشگری دو گروه معنادار بود و تداعی اشکار اضطراب در دو گروه تفاوتی نداشت. یافته ها همچنین نشان داد که تداعی آشکار و ضمنی پرخاشگری، و تداعی ضمنی اضطراب میتوانند رفتار قلدری را با اطمینان پیش بینی نمایند (۰۰۰۱/۰p≥ ). این نتایج تایید کننده نقش تداعیهای ضمنی و آشکار در عرصه بالینی است؛ و در شناخت بهتر رفتار قلدری کمک مینماید، تا در تدوین برنامه های آموزشی و مداخله های روانشناختی مورد ملاحظه قرار گیرد.

Authors

سهیلا سادات رسول

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، تهران، ایران

سوسن علیزاده فرد

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بیرامی، منصور؛ علائی، پروانه؛ حسنوند، باقر. (۱۳۹۸). روان شناسی قلدری. ...
 • چالمه، رضا. (۱۳۹۲). کفایت روان سنجی مﻘیاس قلدری ایلینویز در ...
 • حاج حسینی، منصوره؛ خورسندی شیرغان، محمد؛ زندی، سعید. (۱۳۹۶). آموزش ...
 • زالی زاده، مریم (۱۳۹۹). مقایسه تداعیهای ضمنی و آشکار مربوط ...
 • سلیمی، اسامه؛ جمشید، فتحی. (۱۳۹۴). قلدری و خشونت در مدارس. ...
 • طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله رفتاری بر کاهش قلدری جسمانی و بهبود پیوند با مدرسه در دانش آموزان: روی آورد مدرسه محور [مقاله ژورنالی]
 • محمدی، نادر، بلوتک، حسین، پاآهو، افشین. (۱۳۹۴). مقایسه سلامت روانی ...
 • نجات، پگاه؛ حاتمی، جواد. (۱۳۹۱). بررسی آزمون تداعی ضمنی: (IAT) ...
 • Albayrak, S., Yildiz, A., & Erol, S. (۲۰۱۶). Assesssing the ...
 • Alexandra J., Werntz, A. J., Steinman, A.S., Glenna, J. J., ...
 • Banse, R., Messer, M., fischer, I. (۲۰۱۵). Predicting aggressive behavior ...
 • Beevers, C. G. (۲۰۰۵). Cognitive vulnerability to depression: A dual ...
 • Bjorkviste, K., Ekman, K., & Lagerspetz, K. (۱۹۸۲). Bullies and ...
 • Bohn, C. M. (۲۰۱۱). Predicting bullying among high school students ...
 • Bondu, R., & Richter, P. (۲۰۱۶). Interrelations of justice, rejection, ...
 • Bluemke, M., Zumbach, J. (۲۰۰۷). Implicit and explicit measures for ...
 • Brian, C. Frost., Chia-Huei, E. K. o., Lawrence, R. James. ...
 • Brooks, F. M., Klemera, E., Magnusson, J. Chester, K., Spencer, ...
 • Chung, J., Song, G., Kim, K., Yee, J., Kim, J.H., ...
 • De jong, P. j. (۲۰۰۲). Implicit self-esteem and social anxiety: ...
 • De rogatis, L. R., Lipman, R. S., Covi, L. (۱۹۷۳). ...
 • Espelage, D. L., & Holt, M. (۲۰۰۱). Bullying and victimization ...
 • Farrell, A. D., Bettencourt, A., Mays, S., Kramer, A., Sullivan, ...
 • Fazio, R. H. (۱۹۹۰). Multiple processes by which attitudes guide ...
 • Fazio, R. H., & Olson, M. A. (۲۰۰۳). Implicit measures ...
 • Garcia, A. I. S., and Margallo, E. M. (۲۰۱۴). Bullying: ...
 • Gawronski, B., & Bodenhausen, G. V. (۲۰۰۶). Associative and propositional ...
 • Gawronski, B., Strack, F., & Bodenhausen, G. V. (۲۰۰۹). The ...
 • Gawronski, B., Payne, B. K. (۲۰۱۰). Handbook of Implicit Social ...
 • Glashouwer, K., de Jong, P., Penninx B. J. H., Kerkhof, ...
 • Glashouwer, K. A., de Jong, P. J. (۲۰۱۰). Disorder-specific automatic ...
 • Glashouwer, K. A., de Jong, P. J., Penninx, B. W. ...
 • Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (۱۹۹۵). Implicit social ...
 • Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. K. ...
 • Greenwald, A. G., Banaji, M. R., Rudman, L. A., Farnham, ...
 • Hoffman, W., Gawronski, B., Gschwendner, T., Le, H., & Schmitt, ...
 • Karnani, H., Pomm, H. A. (۲۰۰۶). Screening for adolescent depression ...
 • Kim, M. J., Catalano, R. F., Haggerty, K. P. And ...
 • Lindgren, K. P., Neighbors, C., Teachman, B. A., Wiers, R. ...
 • Maunder, R. E., & Crafter, S. (۲۰۱۸). School bullying from ...
 • Nock, M. K., Banaji, M. R. (۲۰۰۷). Prediction of suicide ...
 • Nosek, B. A., Greenwald, A. G., Banaji, M. R. (۲۰۰۵). ...
 • Olweus, D. (۱۹۹۵). Bullying or peer abuse at school: Facts ...
 • Olweus, D. (۱۹۸۴). Aggressors and Their Victims: Bullying at School. ...
 • Olweus, D. (۱۹۸۱). Bullying among school- boys. In N. Cantwell(Ed). ...
 • Olweus, D. (۱۹۷۸). Aggression in the schools: Bullies and whipping ...
 • Payne, B. K. & Gawronski, B. (۲۰۱۰). A History of ...
 • Pekarik, E., Lrinz, R, Leibert, C., Weintraub, S., & Neale, ...
 • Priest, N., King, T., Bécares, L., & Kavanagh, A. M. ...
 • Plake, K.M. (۲۰۰۶). Bullying in school. Thesis of Master in ...
 • Roefs, A., Huijding, J., Smulders, F. T. Y., MacLeod, C. ...
 • Roland, E. (۲۰۰۱). Aggression and Bullying. Aggressive Behavior, ۲۷, ۶ ...
 • Teachman, B. A., Gregg, A. P., Woody, S. R. (۲۰۰۱). ...
 • Uhlmann, E., Swanson, J. (۲۰۰۴). Exposure to violent video games ...
 • Undheim, A. M., & Sund, A. M. (۲۰۱۰). Prevalence of ...
 • Wang, X., Zhang, Y., Hui, Z., Bai, W., Terry, P. ...
 • Webster-Doyle, T. (۱۹۹۱). Why is everybody always picking on me: ...
 • Wiers, R. W., Gladwin, T. E., Hofmann, W., Salemink, E., ...
 • Wong J, M. A., Amanda, S., Morrison, M. A., James, ...
 • Yen, Ch., Yang, P., Wang, P., &, Tang, Ch. (۲۰۱۴). ...
 • استناد به این مقاله: رسول، سهیلا سادات.، علیزاده ...
 • DOI: ۱۰.۲۲۰۵۴/JCPS.۲۰۲۲.۵۹۹۲۵.۲۵۵۳ Clinical Psychology Studies is licensed under a Creative Commons ...
 • نمایش کامل مراجع