رمزنگاری تصویر RGB بی درنگ برای برنامه های اینترنت اشیا با استفاده از توالی های پیشرفته از نقشه های آشفته

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 215

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEEC06_048

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

Abstract:

در این پژوهش از چهار نقشه آشفته ، به عنوان مطالعه مروری برای طراحی یک سیستم رمزنگاری تعبیه شده بر اساس یک مولد اعداد شبه تصادفی (PRNG) استفاده می شود. تصادفی بودن توالی ها با اعمال تابع mod۱۰۲۳ افزایش می یابد و با تجزیه و تحلیل نمودارهای انشعاب، حداکثر توان لیاپانوف، و انجام تست های آماری NIST SP ۸۰۰-۲۲ و TestU۰۱ تایید می شود. PRNG در یک الگوریتم ساده برای رمزگذاری تصاویر RGB بلادرنگ در یک طرح ماشین به ماشین (M۲M) با استفاده از پروتکل انتقال تله متری صف پیام MQ Telemetry Transport (MQTT) از طریق شبکه) WiFi )و از طریق اینترنت اعمال می شود. تحلیل رمزگذاری تایید می کند که طرح رمزگذاری تصویر پیشنهادی برای مقاومت در برابر بیشتر حملات موجود، مانند هیستوگرام های آماری، آنتروپی، فضای کلید، همبستگی پیکسل های مجاور، و حملات دیفرانسیل قوی است. پیاده سازی سیستم رمزنگاری پیشنهادی با استفاده از توالی های بهبودیافته از نقشه Logistic ۱D انجام می شود و با استفاده از یک رایانه شخصی با ساعت GHz/s ۲.۹ به سرعت Mbps ۴۷.۴۴ و با استفاده از Raspberry Pi به سرعت Mbps۱۰.۵۳ می رسد. در نتیجه، سیستم رمزنگاری تعبیه شده پیشنهادی ما برای افزایش امنیت در انتقال تصاویر RGB در زمان واقعی از طریق شبکه های WiFi و اینترنت مناسب است.

Authors

مجید صانعی

دانشکده مهندسی برق – واحد نجف اباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

سمیه کاظمی

مرکز تحقیقات پردازش دیجیتال و بینایی ماشین، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران