بررسی پارامترها و روش های ساخت حسگرهای جدید گاز مبتنی بر نانو لوله های کربنی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEEC06_050

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

Abstract:

نانولوله های کربنی موادی با ویژگی های مکانیکی و الکترونیکی فوق العاده ای و خواص فلزی یا شبه رسانا هستند. ماهیت الکترونیکی یک بعدی این مواد منجر به بیشترین میزان حساسیت به تغییرات انرژی موضعی می گردد که برای یک قطعه به عنوان حسگر، خاصیتی ایده آل و مطلوب است. در حال حاضر روشی برای تولید نانولوله هایی با ویژگی الکترونیکی معین وجود ندارد و هر نوع تمایزی تنها از طریق فرآوری مجموعه ای ناهمگن از نانولوله ها میسر می گردد. اخیرا شبکه های نانولوله های کربنی ویژگی های جالب توجه و جذابی برای کاربردهای الکترونیکی از خود نشان داده اند. هدف از این مطالعه، بررسی پارامتر های موثر در حسگری مانند اثرآگلومره شدن، تخلخل و همچنین بررسی روش های ساخت و ویژگی های حسگر های جدید گاز برپایه نانولوله های کربنی مانند حسگر گاز مقاومتی، حسگر گاز بر پایه FET، استفاده از محفظه یونیزاسیون، حسگرهای خازنی و هیبریدی می باشد.

Authors

امیرحسین اصیلیان

دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران مرکز تحقیقات ریزشبکه های هوشمند، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

سیدمحمدعلی زنجانی

دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران مرکز تحقیقات ریزشبکههای هوشمند، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

رضا پورنجف

دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران- مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران