بررسی رابطه اضطراب مرگ و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاهفردوسی مشهد در دوران آموزش مجازی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSA18_064

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

Abstract:

در شرایطی که رشد سریع سیستمهای چندرسانه ای و تکنولوژیهای وابسته به شبکه، آموزش مبتنی بر اینترنت را گسترش داده بود، ظهور ناگهانی ویروس کووید ۱۹ و همه گیری آن در اواخر سال ۱۳۹۸ روند حرکت آموزش را از شکل سنتی خود به سمت الکترونیکی شدن سرعت بخ شید. آمار اتحادیه بین المللی دانشگاه ها نشان میدهد، از زمان شیوع جهانی ویروس کرونا ۶۷ در صد دانشگاه های جهان از آموزش الکترونیکی استفاده کرده اند. آموزش مجازی یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات است که اولین بار توسط کراس۳ مطرح شد و به عنوان استفاده از فناوری اطلاعات برای یادگیری تلقی میشود و مجموعه وسیعی از فرایندها و اعمال همچون آموزش مبتنی بر وب و کلاسهای مجازی را در برمیگیرد.این و ضعیت بحرانی ( شرایط همه گیری کرونا و تعطیلی دانشگاه ها) نگرانیهای بسیاری از قبیل فر سوده شدن دانشجویان را به همراه دا شته است.فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان، اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیلی (خستگی۴ )، داشتن یک حس بدبینانه و بدون علاقه به تکالیف درسی فرد (بی علاقگی(۵ و احساس شایسته نبودن به عنوان یک دانشجو (کارآمدی پایین(۶ دارد (شائوفلی و همکاران۷، ۲۰۰۲،.(۲۰۰۷ با نظر به تعریف فوق درمی یابیم که فرسودگی تحصیلی با سه مولفه ی: خستگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی و کارآمدی پایین تحصیلی همراه است.

Authors

محمد کاملی

کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

مهدیه امیرزاده

کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران