تجزیه وتحلیل فیلمهای آموزشی علوم تجربی شبکه مجازی شاد بر اساس آموزشسلامت و بهداشت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSA18_065

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

Abstract:

سلامت« مسئله ای گسترده ای است که افزون بر علومی چون پزشکی و داروسازی، در حیطه بهداشت روانی و روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، فرهنگ و نیز علوم کشاورزی، دامداری و صنعتی کاربردی موثر دارد؛ به گونه ای که سیاستگذاران، به دنبال ایجاد نظام حکومتی سالم هستند (عبدالرحیمی، .(۱۳۹۴ سلامتی، شرایط بهزیستی و مطلوبیت جسمی، روانی و اجتماعی است و حفظ و تداوم آن افراد از اساسی ترین اهداف هر کشور است که باید همه مراتب روحی، جسمی و اجتماعی آن موردتوجه قرار گیرد (شوشتری رضوانی، جلادتی، حجت انصاری و بهرامی، .(۱۳۹۹ سلامتی از اصلی ترین جاذبه های فطری انسانها است و در همه ادوار تاریخ بشر، دائما در پی نیل به سلامتی بوده اند (عبدالرحیمی، .(۱۳۹۴ کارشناسان سازمان بهداشت جهانی بر این باورند که انسانی که دارای وضعیت رفاه کامل جسمی، روحی و اجتماعی است، سالم تلقی میشود. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، جهان در طول دو دهه آتی شاهد تحولات گستردهای در زمینه اپیدمولوژی بیماریها و نیازهای بهداشتی انسانها خواهد بود؛ این در حالی است که در حوزه برنامه ریزیهای توسعه اجتماعی و اقتصادی، پایین ترین اولویت به آنها اختصاص داده شود (سلمان، (۱۳۹۳، از طرفی دیگر به دنبال پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، امروزه مسئله سلامتی و راه های دستیابی به آن، از جذابترین مسائل روز است و توجه عموم مردم را بیش ازپیش به خود جلب کرده است (عبدالرحیمی، .(۱۳۹۴

Authors

آوا کندری

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران