CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مجازی شدن آموزش و تغییر درجات قدرت در یادگیری از راه دور

عنوان مقاله: مجازی شدن آموزش و تغییر درجات قدرت در یادگیری از راه دور
شناسه ملی مقاله: ICSA18_066
منتشر شده در هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه کهندل - دانشآموخته برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:
با شیوع پاندمی کرونا و یادگیری در موقعیت منزل دانش آموزان از طریق ابزارهای ارتباط الکترونیکی مجریان برنامه درسی مدارس که تا پیش از بحران در چارچوبهای خاصی ازنظر زمان و طول دوره آموزش، مکان یاددهی- یادگیری، ساختار و قواعد تدریس و روشها و منشهای ارز شیابی همواره انواعی از الگوهای مصوب را موردا ستفاده قرار میدادند در جریان غیرحضوری شدن آموزش دچار فقدان الگو و عدم امکان اجرای برنامه درسی با مختصات آموزش حضوری شدند. لذا تبعات این آزاد شدگی از چارچوب سنتی آموزش به ابعاد مختلف میدان آموزش و پروش ازجمله کارکردهای مورد انتظار در جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیا سی نیز تسری یافت. در این خصوص؛ بحران تعطیلی مدارس در دوران کرونا سبب گردید تا شاهد تحولات جدی در مناسبات قدرت و مظاهر اقتدار۲ در کلاس درس با شیم و در گفتمان عمومی و تخصصی تعلیم و تربیت از آن به عنوان یک تغییر و گاه تهدید یاد شود. در این مجال کوتاه سعی شده است تا بدین سوالات پاسخ داده شود:- درجات قدرت و نحوه اقتدارگرایی معلمان در دوران کرونا دستخوش چه تغییراتی شده است؟- آیا بازگشت به شیوه های اقتدارگرایانه پیشین در دوران پسا کرونا معقول و امکانپذیر است؟

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1486367/