آموزش مجازی در دوره کرونا از منظر تجارب زیسته مادران دانش آموزان دوره دوم دبستان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSA18_067

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

Abstract:

با شیوع بیماری کرونا در سال ۲۰۲۰ انقلابی در نظامهای آموزشی در سطح دنیا و کشور ایجاد شده است. این بیماری عملکردهای سنتی آموزشی را مختل کرده و بسیاری از موسسات نیاز پیدا کردند تا به سرعت راهبردهای آموزشی و ارزشیابی را جایگزین کنند. (لانگهورست و همکاران،.(۲۰۲۰ با اعلام رسمی شیوع در ایران و آغاز تعطیلی مدارس، معلمان بر اساس رسالتی که داشته و همواره در تلاش بوده تا ارتباطشان با دانش آموزان و اولیاء آنان قطع نشود، به صورت خودجوش به تولید محتوا پرداخته و با ارائه در شبکه های اجتماعی، آموزش دانش آموزان خود را ادامه داده اند. محتوای تولیدشده در قالب آموزشهای صوتی و تصویری بوده است. به این صورت که معلم درس را ارائه نموده و تکالیفی را جهت دانش آموزان مشخص مینماید. دانش آموز نیز با همکاری والدین خود به انجام تکالیف و ارسال به معلم خود می پردازد. با این روش و تعامل دوسویه معلم و دانش آموزان، وقفه ایجادشده در تدریس جبران گردیده است. با توجه به ضرورت اولویت بخشی به آموزش ابتدایی "مندرج در سند تحول بنیادین در نظام آموزش وپرورش کشور " و با توجه به محدودیت های ایجادشده ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری کلاسهای سنتی، هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته مادران دانش آموزان دبستانی در حیطه آموزش مجازی برای فرزندانشان بوده است. سوالات محوری پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجارب والدین دانش آموزان دوره دوم ابتدایی از چالشهای آموزش پژوهش شامل "تجربه شخصی شما از چالشهای آموزش مجازی چه بوده است؟ نظر شما در رابطه با فرصتهای آموزش مجازی چیست؟ و چه راهکارهای را در جهت ارتقای آموزش مجازی پیشنهاد میکنید ". میباشد.

Authors

فاطمه کمالی حسین زاده

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد، واحد بجنورد، بجنورد، ایران

سیدمحسن اصغری نکاح

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

صدیقه کاظمی

استادیار دانشگاه فرهنگیان مشهد