بررسی تحلیل اثربخشی سیستم آموزشی شبکه شاد در ایام کرونا (نمونه موردمطالعه مدارساداره آموزشوپرورش استان گلستان)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 110

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSA18_068

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

Abstract:

در دسامبر ۲۰۱۹ میلادی انتشار یک بیماری ویروسی در شهر ووهان چین گزارش شد. عامل این بیماری یک نوع ویروس جدید و تغییر ژنتیک یافته از خانواده کرونا ویروسها با عنوان -SARS ۲-CoV بود که بیماری کووید-۱۹ نامگذاری گردید (گولریا و الازار۳، .(۲۰۲۰ این ویروس به دلیل قدرت سرایت بسیار بالا به سرعت در کل جهان انتشار پیدا کرد و تقریبا طی زمانی اندک (کمتر از چهار ماه) تمامی کشورهای جهان را آلوده نمود (لویزا و نرس و لابیزا۴، .(۲۰۲۰ طبق گزارشات رسمی، در حال حاضر تا ۶۱ فروردین ماه ۶۹۱۱ بیش از یک میلیون نفر از مردم دنیا به این ویروس آلوده شده اند و تعداد مرگومیر ناشی از این ویروس بیش از ۱۱ هزار نفر گزارش شده است. از آغاز بحران ویروس کرونا تاکنون بسیاری از کشورهای جهان مدارس و مراکز آموزش عالی خود را تعطیل کرده اند تا نزدیک به نیم میلیارد دانش آموز و دانشجو از راه دور تحصیلات خود را ادامه دهند و ادامه این روند و چالشهای پیش روی، چشماندازی نامعلوم را برای نظام آموزشی در جهان ازجمله اروپا ترسیم میکند. برآورد سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) حاکی است که ۸۹ درصد دانش آموزان در سراسر دنیا اکنون با تعطیلی مدارس روبه رو هستند که تاثیرات عمیقی روی آینده نظام آموزشی کشورها خواهد گذاشت (موسوی و جعفری، .(۱۳۹۹

Authors

عبدالعارف شجاعی

دکتری برنامه ریزی درسی از دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، گرگان، ایران

حلیمه عربی

کارشناس ادبیات فارسی و معلم مدرسه شهید مدنی، گرگان، ایران