بررسی تاثیر جنس مصالح بر ضریب رفتار سیستم مهاربند زانویی با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN09_059

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1401

Abstract:

در سیستم مهاربند زانوئی حداقل یک انتهای عضو قطری به جای اتصال به محل تلاقی تیر و ستون به المان زانوییکوچکی متصل می گردد. ضریب رفتار به عنوان یکی از پارامتر های مهم واساسی طراحی لرزه ای به شمار میرود که به کمک آن می توان رفتار غیرخطی سازه در طراحی ها را در یک طراحی خطی لحاظ نمود. بر این اساساجازه داده می شود که مقدار نیروی وارد در اثر زلزله به سازه در صورتی که رفتار الاستیک بر آن فرض شود بهوسیله ضریب رفتار کاهش داده شود.با تسلیم المان زانویی در زمان وقوع یک زلزله ی شدید، بدون خرابی در اجزای اصلی سازه، کل سیستم پایدار می ماند و بنابراین بازسازی سیستم مقاوم لرزه ای راحت و اقتصادی خواهد بود. با توجه به ضرورت افزایش شکل پذیری و سطح استهلاک انرژی سازه های واقع در نواحی لرزه خیز، در این تحقیق سعی شده است با تقویت مهاربند با استفاده از ورق های CFRP عملکرد لرزه ای سیستم مذکور را بهبود دهیم، همچنین به بررسی تاثیر مشخصات مصالح عضو زانوئی و نیز تعداد طبقات بر روی ضریب رفتارسیستم مهاربند زانوئی پرداخته می شود لذا ابتدا با استفاده از یک نمونه ی آزمایشگاهی منتخب از مهاربند زانوئیو ورق تقویت شده با FRP به نحوه مدل سازی و اعتبار سنجی نتایج در نرم افزار ANSYS پرداخته شده است. در ادامه با مدلسازی سیستم مهاربند زانوئی در دو حالت تقویت شده و تقویت نشده به بررسی تاثیر تقویت بااستفاده از ورق-های CFRP و همچنین دیگر پارامترهای موثر بر عملکرد لرزه ای سیستم پرداخته شده و درهر مورد منحنی های رفتاری مربوطه ارائه گردیده است.

Authors

حمید زارع

کارمند شهرداری شهر شیراز

الهام خلیلی

کارمند شهرداری شهر شیراز

ندا نیک چهر

کارمند شهرداری شهر شیراز