استفاده از الگوریتم چرخه آب درطبیعت با روش پخش بار پسرو- پیشرو جهت تعیین اندازه بهینه وهمزمان DGs و خازن های موازی بصورت همزمان بروی سیستم توزیع ۳۳ شینه استاندارد IEEE

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCEL02_045

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1401

Abstract:

تعیین مکان و ظرفیت بهینه برای منابع تولید پراکنده و خازن های موازی در شبکه های توزیع همواره یکی از مهمترین مسائل برای بهره برداران شرکت های توزیع می باشد. در این مقاله یک روش بهینه سازی برای حل مساله تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده و خازن های موازی بطور همزمان در سیستم های توزیع شعاعی ارائه شده است. هدف از این کار دستیابی به حداقل تلفات توان اکتیو و همچنین بهبود شاخص پایداری ولتاژ می باشد. برای این منظور از الگوریتم بهینه سازی چرخه آب در طبیعت برای حل مساله استفاده شده است. آنالیز جامعی از نحوه تاثیرمنابع تولید پراکنده و خازن های موازی بر روی کاهش تل فات و بهبود پروفیل ولتاژ ارائه شدهاست. روش ارائه شده بروی سیستم توزیع ۳۳ شینه استاندارد IEEE پیاده سازی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر صحت و کارآمدی روش ارائه شده می باشند

Keywords:

خازن های موازی , منابع تولید پراکنده DGs , تلفات توان , پروفیل ولتاژ , سیستم توزیع ۳۳ شینهIEEE

Authors

محمد آلاله

کارشناس نظارت بر بهره برداری و تعمیرات، شرکت برق منطقه ای خوزستان

محمد خواجوی

رئیس اداره بهره برداری ایستگاه شمال خوزستان، شرکت برق منطقه ای خوزستان

مسلم مرساقیان

کارشناس مسئول رلیاژ و مخابرات، شرکت برق منطقه ای خوزستان