بررسی نتایج مدل بار بر شاخص های LBI,VSI در مسئله توامان بهینه سازی بازآرایی واندازه یابی بهینه تولیدات پراکنده

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCEL02_096

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1401

Abstract:

در شبکه توزیع یکسری کلیدهای بسته و باز وجود دارد که می توان با تغییر موقعیت آنها کمک به بهبود شاخص های سیستم توزیع کرد و از آن به تجدید آرایش شبکه تعبیر می شود. بهره گیری از تولیدات پراکنده DG نیز خود یک رهیافت سنتی در حال چالش های سیستم های توزیع محسوب می شود که این تحقیق نیز از آن بی نصیب نمانده است. متعادلسازی بار Load balancing index, LBI و بهبود شاخص پایداری ولتاژ VSI از اهداف این مقاله است. نوآوری این تحقیق بررسی تاثیر مدل بار بر نتایج این دو شاخص است. از این رو این تحقیق به بهینه سازی دو مسئله بازآرایی و جایابی و اندازه یابی تولیدات پراکنده بصورت همزمان با رویکرد بهبود شاخص پایداری ولتاژ و بهبود شاخص متعادل سازی فیدرهای شبکه می پردازد و اثر بار را در نظر می گیرد. از الگوریتم ژنتیک GA برای حل این مسئله استفاده شده است.

Authors

ذبیح الله کشوری

استاد هنرآموز آموزش و پرورش شهرستان خرم اباد ناحیه دو، هنرستان کاردانش امیرکبیر

محمد محمدی

استادیار، گروه برق واحد بروجرد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد ایران