مطالعه تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بروز رفتارهای سیاسی در میان مدیران مدارس و کارکنان ستادی آموزش و پرورش ناحیه ۴ شهر کرج با نقش میانجی گری نیروی حفظ کارکنان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMTE-12-3_001

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1401

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بروز رفتارهای سیاسی در میان مدیران مدارس و کارکنان ستادی آموزش و پرورش ناحیه ۴ شهر کرج با نقش میانجی گری نیروی حفظ کارکنان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی همبستگی است که در آن ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها به کار گرفته شد. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۱۰۰ نفر از مدیران و کارکنان ستادی آموزش و پرورش ناحیه ۴ شهر کرج است که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ۲۸۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی و روایی ابزار تحقیق با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس تبیین شده ارزیابی و تایید شد و روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تایید شد. آزمون مدل مفهومی پژوهش با به کارگیری نرم افزار AMOS۱۸ انجام شد. نتایج نشان می دهد که کیفیت زندگی کاری بر نیروی حفظ کارکنان تاثیر مستقیم و معنادار دارد، نیروی حفظ کارکنان بر بروز رفتارسیاسی تاثیر معکوس معنادار دارد و در نهایت کیفیت زندگی کاری بر بروز رفتارسیاسی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج، اثری معکوس و معنادار دارد.

Authors

رحمت الله قلی پور

عضو هیات علمی

عباس نرگسیان

عضو هیات علمی

داود نوروزی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

علی اصغر رشید

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسماعیلی، اباصت. (۱۳۹۲). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد ...
 • حقیقی، محمدعلی، رحیمی نیک، اعظم، برهانی، بهاء الدین، صفری، مینا.(۱۳۸۳). ...
 • دفت، ریچارد.( ۱۳۹۲). مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه پارسائیان، ...
 • رابینز، استیفن.(۱۳۹۰). مبانی رفتارسازمانی، ترجمه علی پارسائیان؛ محمد اعرابی ؛ ...
 • رضاییان، علی.(۱۳۹۳). مدیریت رفتار های سیاسی در سازمان، چاپ هشتم، ...
 • کریمی، علیرضا .(۱۳۸۷). مدیریت رفتار سیاسی در سازمان، فصلنامه پژوهش ...
 • مقیمی، سید محمد.(۱۳۸۵). سازمان و مدیریت رویکردی و پژوهشی، انتشارات ...
 • نجفی، علی. (۱۳۸۵). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با ...
 • نمایش کامل مراجع