چالش های توسعه پایدار با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (Ict) (مطالعه موردی روستاهای شهرستان ساوه)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MAGIG-16-58_012

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1401

Abstract:

   در پارادایم ها و رویکردهای نوین توسعه ی روستایی، بهره گیری از دانش و اطلاعات و به دنبال آن، ابزارها و تکنولوژی های انتقال و تبادل آن، حائز اهمیت و جایگاه ویژه ای بوده و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم توسعه ی پایدار شمرده می شود . پیمایش حاضر به منظور سنجش ابعاد این تئوری ها در عمل، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی فناوری های اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه جوامع روستایی در روستاهای یل آباد و قردین شهرستان ساوه و همچنین نقش این فناوری در توسعه این روستاها پرداخته است. روستاهای یل آباد و قردین از روستاهای دهستان نورعلی بیک از توابع شهرستان ساوه هستند که علی رغم اینکه توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات می تواند نقش بسیار پرنگ و موثری در توسعه این روستاها داشته باشد ولی به نظر می رسد ساختار اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی روستاهای یل آباد و قردین دهستان نورعلی بیک جهت توسعه ict در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نتایج حاکی از آن است که روستاهای یل آباد و قردین با وجود پتانسیل های بالا در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از پتانسیل های این فناوری بهره چندانی نبرده و ساختارهای ناپایدار روستایی آنها مجال این توسعه این فناوری را به آن نمی دهد.

Keywords:

فناوری اطلاعات و ارتباطات , Ict روستایی , توسعه روستایی , شهرسان ساوه

Authors

تهمینه دانیالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره), گروه جغرافیا-برنامه ریزی روستایی, ایران.