بررسی عددی و تجربی زوایای برخورد و عدد ماخ نسبی ورودی مختلف بر ردیف پره های کمپرسور محوری با پروفیل MCA

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 124

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GTC07_032

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

Abstract:

کمپرسورهای محوری، یکی از انواع پر کاربرد کمپرسورها در صنایع مختلف هستند. یکی از چالش های موجود در این کمپرسورهاء ایجاد جریان گذرصوت درردیف پره های آن است که به دلیل ویژگی های خاص این رژیم جریان. از ایرفویل های خاصی در طراحی ردیف پره ها استفاده می شود. در کار تحقیقاتی حاضربه بررسی رفتار آیرودینامیک گذرصوت در ردیف پره های کمپرسور محوری گذرصوت با پروفیل مقاطع دایروی چندگانه " پرداخته شده است. نوع پره انتخابی،برگرفته از مقطع میانی پره رتور ۳۷ ناسا می باشد. پره ها با پروفیل مقطع دایروی چندگانه به طور گسترده در کمپرسورهای گذرصوت با توجه به شکلهندسی و شرایط عملکردی بهتر در برخورد با امواج ضربه ای به کار می روند. ابتدا با مدلسازی شرایط تونل باد. به شبیه سازی ردیف پره های مورد نظر درزوایای حمله مختلف با اعداد ماخ ورودی متفاوت پرداخته شد سپس, ویژگی های مختلف جریان مانند امواج ضربه ای. خفگی, تولید گردابه. جدایش شدیدلایه مرزی، ضریب فشار و ورود به ناحیه واماندگی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. همچنین به بهینه سازی ویژگی جریان بر اساس زوایای حمله و اعداد ماخورودی مختلف به عنوان پارامترهای ورودی و نسبت نیروی برا به پسا به عنوان پارامتر هدف بررسی گردید. آزمایش تجربی این ردیف پره ها در تونل باد بامدار نیمه بسته آزمایشگاه آیرودینامیک دانشگاه علم و صنعت ایران به همراه دستگاه سایه نگاری شلرین برای مشاهده الگوی امواج استفاده شده است.

Keywords:

کمپرسور گذرصوت , پروفیل مقاطع دایروی چندگانه , بهینه سازی , رتور ۳۷ ناسا , واماندگی

Authors

رحیم کریمی نوقابی

دانشگاه علم و صنعت ایران- آزمایشگاه آئرودینامیک و توربوماشین تراکم پذیر، دانشکده مهندسی مکانیک

رضا تقوی زنوز

دانشگاه علم و صنعت ایران- آزمایشگاه آئرودینامیک و توربوماشین تراکم پذیر، دانشکده مهندسی مکانیک

حسین عسگری

دانشگاه علم و صنعت ایران- آزمایشگاه آئرودینامیک و توربوماشین تراکم پذیر، دانشکده مهندسی مکانیک