بررسی میزان تولید سالانه آلاینده های ذرات ریزمقیاس خودرویی در کلانشهر کرمانشاه با استفاده از نرم افزارIVE

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 137

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM09_003

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

Abstract:

یکی از این مشکلات سال های اخیر کلان شهر کرمانشاه بروز ترافیک شهری و در نتیجه ی آن آلودگی محیط با گازهای تولید شده به واسطه حمل ونقل وسایل نقلیه است. تمرکز کار حاضر بر محاسبه آلایندگی ذرات ریز مقیاس خودرویی شامل ذرات معلق و ترکیبات آلی فرار می باشد. برای محاسبه ی ضرایب انتشار و میزان انتشار آلاینده ها از مدل IVE استفاده می شود و برای محاسبه ذرات معلق سایشی یا غیر احتراقی از ضرایب مدل COPERT که درون نرم افزار IVE جای گذاری شده است استفاده می شود. نتایج این کار نشان می دهد حدود ۹۰ درصد کل ترکیبات آلی فرار تولیدی از نوع غیر تبخیری و بقیه از نوع تبخیری می باشد. خودروهای شخصی، موتورسیکلت، وانت و کامیون به ترتیب با ۵۴، ۱۹، ۱۵ و ۵ درصد بیشترین سهم را در انتشار سالانه ترکیبات آلی فرار تبخیری بخش حمل و نقل در کلان شهر کرمانشاه را دارند. کامیون، خودروهای شخصی، موتور سیکلت و اتوبوس های سرویس به ترتیب با ۵۰، ۱۸ ، و ۸ درصد بیشترین سهم در انتشار سالانه ذرات معلق بخش حمل و نقل در کلان شهر کرمانشاه را دارند

Authors

سارا شریعتی

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

نوید رمضانیان

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

سید ابوذر فنایی

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران