ارزیابی اثر جایگزینی خودروهای احتراق داخلی با خودروهای الکتریکی بر انتشار گازهای گلخانه ای در کرج

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 230

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM09_004

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

Abstract:

امروزه تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین مشکلات جامعه بشری شناخته می شود. فعالیت های انسانی که منجر به انتشار گازهای گلخانه ای هستند به عنوان عامل اصلی این تغییرات اقلیمی معرفی می شوند. در این زمینه، جامعه بین الملل از جمله ایران، جهت مقابله با تغییرات اقلیمی تعهداتی داده است. در این مطالعه تلاش شده تا با بررسی استفاده از خودروهای الکتریکی بجای خودروهای احتراق داخلی در کرج، یکی از راه های اجرای تعهدات تا سال هدف ۲۰۳۰ میلادی بررسی شود. در این زمینه دو سناریو در نظر گرفته شد که سناریو اول تعویض خودروهای پراید با خودروهای الکتریکی و سناریو دوم تعویض کل خودروها بوده است. در این رابطه، میزان انتشار گازهای گلخانه ای از خودروهای سواری شخصی در کرج، در صورت حفظ روند فعلی تا سال ۲۰۳۰ میلادی برابر با ۷۷۱۴ کیلوتن کربن دی اکسید معادل برآورد شده است. در صورت اجرای سناریو اول این رقم به ۷۴۴۴ کیلوتن و در صورت اجرای سناریو دوم ۶۱۹۴ کیلوتن کاهش می یابد. بنابراین در صورت گزینش سناریو اول۳،۵ و سناریو دوم ۱۹،۷ درصد نسبت به ادامه روند شرایط فعلی، گازهای گلخانه ای کمتری منتشر می شود. با توجه به تعهداتی که ایران برای کاهش گازهای گلخانه ای خود پذیرفته است، به نظر می رسد برنامه ریزی در این قسمت می تواند مفید واقع شود

Authors

امین رضا عمرانیان خراسانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

بابک خورسندی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

میقات حبیبیان

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)