مطالعه ی ترکیبات آلی فرار موجود در هوای محیطی جایگاه های سوخت گیری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 167

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM09_010

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

Abstract:

ترکیبات آلی فراریکی از مهمترین آلاینده های هوا هستند و به ترکیباتی اطلاق می شود که دارای فشاربخار بالا، نقطه هی جوش کم و واکنش پذیری شدید باشند. جایگاه های سوخت گیری یکی از منابع عمده ی تولیدکننده این آلاینده ها هستند. در این مطالعه، یکی از جایگاه های شهر تبریز انتخاب شدونمونه گیری از قسمت های مختلف هوای آن با رو ۱۵۰۱ NIOSH انجام گرفت. نتایج نشان دادند که غلظت آلاینده ها در قسمت سوخت گیری بی تر از سایر قسمت ها بوده است و غلظت آلاینده ی بنزن بالاتر از حد استاندارد است. انواع روش ها برای کاهش و یا حذف این آلاینده ها از هوای جایگاه پمپ بنزین بررسی شد و نتایج نشان داد که استفاده از روش جذب سطحی با استفاده از مواد کربنی می تواند روشی مناسب و کارآمد برای کاهش این آلاینده ها باشد

Authors

سحر حاجوی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ی مهندسی شیمی دانشگاه تبریز

لیلا خازینی

عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی شیمی دانشگاه تبریز

حمید عرفان نیا

عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی شیمی دانشگاه تبریز