نتایج حاصل از استفاده از دستگاه Corvis ST

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 190

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECMECONF12_042

تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1401

Abstract:

هدف : بررسی بیومکانیک قرنیه با استفاده از دستگاه Corvis STروش : Corvis ST از یک دوربین Scheimpflug با سرعت بالا استفاده می کند که تصاویر مقطعی از قرنیه در طول فرایند تغییر شکل می گیرد . بعد از یک پاف هوای ثابت ، قرنیه به داخل حرکت می کند و به حداکثر تغییر شکل می رسد و سپس به سمت عقب به موقعیت قبلی اش برمی گردد. در ۳۱ دقیقه متوالی تصویربرداری متوالی از قرنیه و ثبت نمایه های مقطعی از سطوح خلفی و قدامی در طول کاربرد فشار هوای دینامیک بیرونی انجام می شودنتیجه Corvis st: در اندازه گیری HCPD قابل اطمینان نیست . با اطلاعات بدست امده از این دستگاه تمایز بین اثرات IOP و بیومکانیک قرنیه بر تغییر شکل قرنیه بدست می اید . در بین پارامتر های بیومکانیکی ، A۱T و HCR توانایی خوبی در تشخیص چشم های دچار قوز قرنیه نشان دادند.هیچ تفاوت معنی داری بین زنان و مردان برای هیچ یک از پارامتر های بیومکانیکی مشاهده نشد . سن رابطه ی مثبتی باA۱DA, A۲DA و HCDA داشت . قرنیه رابطه ی بیشتری با فیبر های کلاژن دارد و با افزایش سن سخت تر می شود.خطای CVS-IOP به طور معنی داری با CCT بالاتر افزایش یافت

Keywords:

قرنیه , , Corvis ST بیومکانیک قرنیه , فشار داخل چشم

Authors

دانا رضائی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی مهدی رجبیون - استادیار ، گروه فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان

مهدی رجبیون

استادیار ، گروه فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان