نظریه امنیتی اسلام در روابط بین الملل

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPIK-2-2_002

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1401

Abstract:

امنیت از جایگاه ویژه ای در زندگی بشر برخوردار است تا جایی که از زمان پیدایش، انسان ها همواره به دنبال تامین، حفظ و گسترش آن بوده اند تا در سایه آن قادر گردند به کمال دست یابند. از این رو بخش عمده ای از مباحث نظریه های روابط بین الملل در دنیای جهانی شده کنونی، به بررسی مفهوم امنیت و چگونگی دستیابی به آن پرداخته اند. در علوم انسانی اسلامی، نظریه اسلامی روابط بین الملل نیز به عنوان یک پارادایم در حوزه نظریه پردازی روابط بین الملل دیدگاه خاصی از مفهوم امنیت و راه های کسب، حفظ و گسترش آن بیان می دارد.

Keywords:

واژگان کلیدی: علوم انسانی اسلامی , امنیت , نظریه امنیتی اسلام , جهانی شدن , روابط بین الملل

Authors

مسلم بیگی

اصفهان دانشگاه اصفهان. خوابگاه دانشگاه اصفهان

سعید وثوقی

دانشگاه اصفهان