موانع و چالش های مدیریت دانش در سازمان ها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF09_040

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1401

Abstract:

این مقاله با روش مروری – کتابخانه ای و با هدف بررسی اجمالی موانع و چالش های مدیریت دانش در سازمان ها نوشته شده است. با توجه به منافع گسترده ای که مدیریت دانش دارد؛ باید موانع اجرایی آن را شناسایی کردو نسبت به برطرف کردن موانع اجرایی آن برنامه داشت و اجرای موفقیت آمیز آن را تضمین کرد. مجریان برنامه مدیریت دانش باید نسبت به شناخت این موانع و سایر موانع حساس بوده و تاثیر آنان را درک کرده و اقداماتمقتضی را مبذول نمایند. در غیر این صورت چنین چالش هایی قطعا اجرای موفقیت آمیز هر پروژه ای را با مخاطره مواجه خواهند ساخت.سازمان هایی که به اهمیت دانش پی پرده اند سعی در مدیریت بهینه آن دارند تا درفرایندهای خود به نحوی اثربخش از این سرمایه کلیدی استفاده کنند.در این مقاله پس از بررسی مدیریت دانش و تشریح چرخه مدیریت دانش ، اهمیت مدیریت دانش در سازمان های دولتی را بیان می کنیم.سپس موانع و مشکلاتپیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی را بررسی کرده و در نهایت راهکارهایی برای مقابله با این مشکلات و تسریع فرایند پیاده سازی مدیریت دانش ارائه می شود.

Authors

الهه رستمی

دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرج، کرج، ایران

مهتاب سلیمی

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران