بررسی پژوهشهای ارزیابی اثرات محیط زیست ی پروژه ها و طرحهای صنعت گردشگری ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCECM01_041

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1401

Abstract:

برنامه ریزی طرحهای صنعت گردشگری کشور، بدون توجه همزمان به همه ی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی میتواند پیامدهای غیرقابل بازگشت و جبرانی بر جای بگذارد. ارزیابی اثرات محیط زیست ی (EIA) میتواند بسیاری از این پیامدها را قبل از اجرای پروژه پیشبینی و برای آنها تدابیر اصلاحی و بهسازی ارائه نماید. در جستار حاضر با روش مطالعه اسنادی و با مرور پانزده منبع علمی معتبر (شامل مقالات داوری دوسوکور شده و منتشر شده در نشریات علمی-پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران) سعی شد شمایی از پژوهشهای صورت گرفته در حوزه ارزیابی اثرات محیط زیست ی پروژه ها و طرحهای گردشگری ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ ارائه گردد. یافته های حاصل از بررسی موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه در ۱۵ پژوهش بررسی شده، نشان داد مناطق مورد مطالعه در استانهای اراک، سیستان و بلوچستان، ایلام، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمانشاه، مازندران، گلستان، خوزستان و قزوین توزیع شده اند. همچنین روشهای به کار رفته در این مقالات ترکیبی از روشهای کمی و کیفی بود که اهم آنها عبارتند از روش ماتریس ایرانی (ماتریس لئوپلد اصلاح شده)، روش RIAM شامل استفاده از منطق فازی و فرآیند تحلیل شبکهای (ANP)، ماتریس ریاضی، ماتریس لئوپولد، پیمایش پرسشنامه ای، پانل خبرگان دلفی، روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع، مدل تحلیل شبکه ای((ANP و نرم افزار Super Decision و روش ماتریس .ICOLD

Keywords:

Authors

امیرعلی برومند

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیطزیست، گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیطزیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران.

محمدجواد امیری

عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران