امکانسجی استفاده از گاز احتراق به جای گاز طبیعی در فرایند فرازآوری با گاز در جهت کاهش گازهای گلخانه ای

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCECM01_201

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1401

Abstract:

با توجه به نیاز روزافزون به انرژی و همچنین گذر از عمر تولید طبیعی مخازن و افزایش میزان آب تولیدی، توسعه ی روشهای نوین در جهت تسهیل انتقال نفت از مخازن زیرزمینی به سطح و حداکثر سازی آن یکی از اولویتهای پژوهشی در حوزه ی انرژی در سطوح بین المللی میباشد. یکی از روشهایی مورد استفاده جهت انتقال نفت به سطح، روش فرازآوری با گاز میباشد. در این روش گاز با فشار به درون لوله مغزی داخل چاه تزریق شده و با تغییر چگالی نفت، فشار هیدرواستاتیک وارد بر ته چاه ناشی از ستون نفت را کاهش میدهد و از این طریق موجبات انتقال نفت به سطح میشود. از طرفی از آنجایی که یکی از متغیرهای اساسی تاثیرگذار در فرا یند فرازآوری با گاز، نوع گاز تزریقی به درون چاه و مشخصات آن میباشد، لذا در این مطالعه با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی و گاز های گلخانه ای از گاز احتراق به عنوان گاز تزریقی استفاده خواهد شد. استفاده از گاز احتراق علاوه بر مزیتهای زیست محیطی دارای مزیتهای اقتصادی نیز میباشد . زیرا باعث میشود گازهای طبیعی که در حال حاضر در فرایند فرازآوری با گاز به کار میروند در دسترس جهت فروش قرار گیرند . نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از گاز احتراق در فرایند فرازآوری با گاز از لحاظ افزایش تولید به صرف تر از تزریق گاز طبیعی می باشد.

Authors

جلال ابوبکری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

حامد نامدار

دانشجوی دکتری مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

آرزو جعفری

دانشیار گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

مهرداد منطقیان

استاد گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

گودرز احمدی

استاد گروه مهندسی مکانیک و هوافضا ، دانشکده مهندسی کولتر، دانشگاه کلارکسون آمریکا