سنتز نانو کامپوزیت اکسید روی / پلی اتیلن گلیکول و بررسی کارایی آن در ازدیاد برداشت ازمخازن نفتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 434

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCECM01_202

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1401

Abstract:

امروزه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی در کشورهای صاحب ذخایر نفتی، یکی از اولویتهای تحقیقاتی نوین محسوب میشود و سالیانه هزینه های زیادی برای تحقیقات در این زمینه و کاهش هزینه های بهره برداری از مخازن نفتی و همچنین یافتن بهترین راهکار برای به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست و بیشترین بهره برداری از ذخایر نفتی اختصاص مییابد. امروزه یکی از ابزارهای مدرن برای صنعت EOR استفاده از علم نانو تکنولوژی میباشد که در این پژوهش سعی شده است که از نانو کامپوزیت های پلیمری استفاده شود. در این پژوهش از پلی اتیلن گلیکول با جرم مولکولی ۶۰۰۰ در ساخت یک نانو کامپوزیت جدید برای انجام فرآیند سیلاب زنی نفت خام استفاده شده است که تا کنون در خصوص استفاده از تکنولوژی نانو در جهت بهبود عملکرد آن و ازدیاد برداشت نفت طی روش سیلبزنی با اینگونه نانو مواد نتایج قابل توجهی در دست نبوده است. در این پژوهش برای اولین بار از نانو کامپوزیت سنتز شده (ZnO/PEG۶۰۰۰) به منظور ازدیاد برداشت نفت در میکرومدل استفاده شده است و نتایج آن با روش تزریق آب مقایسه شده است. دستاوردهای این تحقیق نشان میدهد که محلول نانو کامپوزیت در بازیافت نفت به دلیل ویسکوزیته بالاتر و همچنین وجود پلیمر در ساختار آن، در مقایسه با آب و وجود نانو ذره اکسید روی در نانو کامپوزیت که باعث کاهش کشش بین سطحی سیال تزریقی و نفت میگردد دو مکانیزم اصلی افزایش برداشت نفت در میکرومدل بوده است. میزان بازیافت نفت در تزریق محصول سنتزی به میزان ۳۹ درصد و در تزریق آب ۲۲ درصد میباشد که نشان دهنده افزایش بازیافت نفت به میزان ۱۷ درصد در مقایسه با تزریق آب میباشد.

Keywords:

نانو کامپوزیت , پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ , ازدیاد برداشت نفت , کاهش کشش بین سطحی , میکرومدل

Authors

میلاد امیدوار سرخ آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندس ی نفت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلمی، تهران، ایران.

آرزو جعفری

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس.

زهرا فخروئیان

استادیار انستیتو مهندسی نفت، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران.

محمدحسین شعبانی

دانشجوی دکتری مهندسی نفت،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس.

ابراهیم بی نیاز دلیجانی

استادیار گروه مهندسی نفت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلمی، تهران، ایران.