مدیریت پسآب حفاری با استفاده از تبخیر در گودال پسماند: مطالعه موردی میدان منصور آباد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCECM01_205

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1401

Abstract:

مدیریت پسماند، در عملیات حفاری به دلیل حساسیتهای محیط زیستی و همچنین چالشهای محتمل پیش روی میراثفرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. پسماند حفاری به صورت کلی به دو بخش جامد و پسآب تقسیم بندی شده، که مدیریتو دفع هرکدام از آنها، چالشها و روشهای ویژهای دارد. در این مطالعه به بررسی و امکانسجی استفاده از روش تبخیر در گودالپسماند جهت مدیریت پساب چاه شماره ۶۱ میدان نفتی منصور آباد، واقع در شمال شرقی بهبهان، پرداخته شده است؛ که نهایتا؛تنها روش ممکن برای مدیریت پسآب تولیدی، استفاده از حوضچه های تبخیر شمرده شد. که به دنبال انجام پروژه، پس از ۷ ماه ،تمام آب ورودی به گودال پسماند، تبخیر شد. همچنین پتانسیل محیطی برای تبخیر آب مورد بررسی قرار گرفت. و نشان دادهشد، که در این منطقه، در تمامی فصول سال، دفع پسماند به کمک تبخیر سطحی، عملی خواهد بود.

Authors

بهراد شادان

کارشناس مدیریت پسماند شرکت پارس حفاران اروند-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه تربیت مدرس

محمد وحیدیان رضازاده

کارشناس مدیریت پسماند شرکت پارس حفاران اروند-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

حامد نامدار

دانجشوی دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

آرزو جعفری

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس