تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه سیکل جذبی آب لیتیوم بروماید دو اثره سری وموازی همراه با دو کندانسور

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CHILLER04_001

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1401

Abstract:

تحلیل های بسیاری بر روی سیکل های جذبی یک و دو اثره همراه با یک کندانسور بعمل آمده است، لکن در این مقاله سیکل جذبی آب لیتیوم بروماید دواثره با جریان های سری و موازی همراه با دو کندانسور، بررسی و مقایسه شده است. بدین منظور قوانین بقای جرم و انرژی حاکم بر سیستم نوشته شده، ضریب عملکرد سیستم ها محاسبه و تلفات اگزرژی نیز تحلیل شده است.

Keywords:

چیلر جذبی دو اثره , تحلیل ترمودینامیکی , اگزرژی

Authors

علی بارانی

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

حمیدرضا طالش بهرامی

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

کوروش جواهرده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان