ارزیابی رفتار لرزه ای اتصالات در دیوارهای برشی نیمه مقید در لبه ها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUICNF07_079

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1401

Abstract:

در سالها ی اخیر استفاده از سیستم دیوار برشی فولادی در کشورهای مختلف جهان به خصوص درکشورهای با لرزه خیزی بالا افزایش یافته است . در این مطالعه برای کاهش نیرو ها وتنش های منتقل شده به ستون ها، سیستم نوینی از دیوار برشی فولادی نیمه مقید پیشنهاد شده است. در دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید، نحوه اتصال تیر ستون نقش مهمی در ظرفیت تغییر شکل قاب دارد. در این مطالعه نحوه عملکرد اتصالات در سیستم دیوار برشی فولادی نیمه مقید پیشنهادی در قابهای یک طبقه و سه طبقه مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدلسازی نمونه های دیوار برشی نیمه مقید از نرم افزار المان محدود ANSYS استفاده شده است. نتایج مطالعه رفتار لرزه ای در دیوارهای برشی نیمه مقید در لبه ها در قاب یک و چند دهانه نشان می دهند که اتصالات گیردار موجب افزایش تقاضای نیروهای وارده و گسیختگی ترد اتصالات می شود این در حالی است که اتصالات گیردار مقاومت و شکل پذیری بهتری نسبت به نمونه هایی با اتصال RBS و اتصال با جان کاهش یافته دارا می باشد.

Keywords:

دیوار برشی فولادی نیمه مقید , اتصالات , شکل پذیری , مقاومت

Authors

مسعود حسین زاده اصل

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، ایران

سعید قلی وند

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، ایران