پژوهشی بر درمان سرطان مبتنی بر مهندسی پلیمر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES12_024

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

Abstract:

بدون تردید، سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان بوده و علاوه بر تشخیص زودهنگام و دقیق بیماری ، تکنیک های پیشرفته فوری برا ی درمان نیاز است. توسعه نانو مواد و نانو حامل های جدید که انگیزه اصلی برای بهبود انتقال دارو در سرطان هستند، مدنظر محققان بوده است؛ هدف اصلی اکثر کاربردهای نانو حاملها ، محافظت از دارو در برابر تخریب سریع پس از تحویل سیستمیک و اجازه رسیدن دارو در غلظت های درمانی به محل تومور بوده و در عین حال ، میبایست از تحویل دارو در حالت عادی یا به بافت های سالم خودداری شود. سایتها تا حد امکان برای کاهش اثرات نامطلوب ، این نانو حامل ها را برای ارائه داروها یا با هدف گیری غیر فعال فرموله کرده اند که با استفاده از عروق تومور نشت دهنده و یا به صورت فعال و با استفاده از لیگاندهایی که جذب به تومور را افزایش می دهند ، آنها را هدف قرار داده و به طور بالقوه منجر به افزایش ورود و اثر دارو روی آن قسمت می شود؛ بنابراین اثربخشی ضد توموری دارو، به بهبود خالص در شاخص درمانی دست می یابد. طراحی منطق نانو ذرات ، نقش مهمی ایفا می کند؛ زیرا ویژگی های ساختاری و فیزیکی مانند اندازه ، ویژگی های بار، شکل و سطح، توزیع زیستی، فارماکو کینتیک ، داخلی سازی و ایمنی داروها مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله ، روی چندین درمان استراتژی های طراحی نانو حامل ها برای درمان سرطان تمرکز می شود.

Authors

محمد منتظری

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران،

علیرضا محمودی فرد

مدرس دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران