ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TICNF07_020

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

Abstract:

ریزگرد پدیدهای جوی است و مجموعه ای است از گرد و غبار، دود و دیگر ذره های خشک معلق درهوا که باعث کدر شدن آسمان و در اغلب موارد سبب کاهش دید نیز می شوند. خاستگاه ریزگردآلاینده های صنعتی، آمدوشد خودروها، آتش سوزی جنگل ها، گسترش بیابان ها، شخم زدن زمین درآب وهوای خشک و … است. ریزگرد اغلب زمانی رخ میدهد که ذرات گردوغبار و دود در هوای خشکافزایش یابد. در ادبیات هواشناسی، کلمه غبار به طور کلی برای نشان دادن آئروسل های کاهش دهندهدید از نوع مرطوب استفاده می شود. این نوع آئروسل ها معمولا از واکنش های شیمیایی پیچیده ایبه وجود می آیند که گازهای دی اکسید گوگرد در هنگام احتراق به قطرات کوچک اسید سولفوریکتبدیل می شوند. واکنش ها در حضور نور خورشید، رطوبت نسبی زیاد و جریان راکد هوا افزایش می یابد.به نظر می رسد که یک جز کوچک از آئروسل های مبهم مرطوب از ترکیبات آزاد شده توسط درختان،مانند ترپن ها حاصل شود. به همه این دلایل، غبار مرطوب در درجه اول یک پدیده در فصل گرم است.ممکن است هر تابستان مناطق وسیعی از مه و غبار با هزاران کیلومتر مساحت تولید شود.

Authors

فاطمه نظری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

هانیه نوذری

گروه محیط زیست، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران