ارزیابی عملکرد جداکننده افقی دوفازی در ورودی پالایشگاه گاز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 138

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSSE05_084

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

Abstract:

در در ورودی یک پالایشگاه گاز، تعدادی جداکننده دو و سه فازی به منظور جداسازی آب و مایعات از گاز طبیعی در نظر گرفته شده است. در این مقاله بررسی طراحی جداکننده های دوفازی ورودی بر اساس شرایط طراحی مدنظر قرارگرفته است. بعد از استفاده از مدل اویلرین برای به دست آوردن یک تصویر کلی از رفتار جریان سیال در جداکننده های دو فازی، راندمان جداسازی قطرات مربوط به میعانات گازی و آب به کمک مدل DPM و با تزریق تعداد زیادی قطره بر اساس تابع توزیع اندازه قطره دارای حداقل قطر ۱/۰ میکرون، میانگین قطر ۱۵۰ میکرون و حداکثر قطر ۳۷۵ میکرون از طریق نازل ورودی و تعقیب درون جداکننده محاسبه و گزارش شده است.

Authors

حسام احمدیان بهروز

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

علی ذاکری

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

حسین توکلی

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

علی قبادی

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

حسین محمدی

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم