بررسی شناخت و تببین راهکارهای موجود برای اجرای اقتصاد مقاومتی از منظر حقوقی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 182

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-4_005

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1401

Abstract:

جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام های حکومتی دارای عناصر و مولفه هایی می باشد که آن را از سایر نظام ها متمایز کرده و اهداف عالیه آن، بر مبنای مولفه ها تعریف کرده اند. برای تداوم این نوع بسندگی، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای بسندگی کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که صرفه جویی معیشتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد. در برابر جنگ، بسندگی و همچنین جنگ نرم دشمن است که صرفه جویی معیشتی معنا پیدا می کند. نظام اسلامی قادر می باشد با برنامه ریزی، تلاش، تدوین برنامه و راهبردها و اقدامات لازم با محوریت صرفه جویی معیشتی، بخش عمده ای از تهدیدهای امروزین را نیز به فرصت تبدیل کند. این پژوهش در نظر دادرد با روش تفسیری-کیفی و با مطالعه کتابخانه ای به این سوال مهم پاسخ دهد که راهکارهای اجرای بسندگی مقاومتی از منظر حقوقی کدامند.

Authors

محمدرضا حقیقی

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

فرج الله براتی

استادیار، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز، ایران

سیدحسام الدین حسینی

گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشگاه اهواز، دانشگاه اهواز، اهواز ، ایران