آخرین دستاوردها در زمینه استفاده از نانوکامپوزیت های جدید برای ازدیاد برداشت نفت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 270

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MRSS05_042

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1401

Abstract:

در این پژوهش، آخرین دستاوردها در زمینه استفاده از نانوکامپوزیت های جدید برای ازدیاد برداشت نفت ارائه شد. درادبیات ذکر شده است که با استفاده از نانوکامپوزیت های اکسید آهن و اکسید تیتانیوم به میزان بسیار قابل توجهی میتوانپارامترهای کشش سطحی و ویسکوزیته نفت موجود در مخازن را بهبود بخشید. استفاده از نانوکامپوزیت های دیگر نظیراکسید زینک به صورت ترکیبی با پلیمرها و تزریق آن میتواند نرخ ازدیاد برداشت نفت را به صورت میانگین تا ۱۰ درصدافزایش دهد.همچنین بررسیها نشان داده است که منحنی نفوذپذیری در فرآیند سیلابزنی پلیمری-کامپوزیتی با استفادهاز نانوکامپوزیت ها به نسبت روش سنتی سیلاب زنی آبی بهبود یافته که نشان از کارایی این نانوکامپوزیت ها دارد.

Authors

ایلیا حیدری

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت،دانشگاه ایلام،دانشکده نفت و گاز