علم و دانش مسلمانان در ماوراءالنهر و دستاوردهای آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE03_062

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

Abstract:

از قرن سوم هجری قمری به بعد، جهان اسلام شاهد رشد و شکوفایی علوم در حوزه های مختلف شد که تاکنون گستره جغرافیایی، تکثر و درجه رشد ایندانش ها مورد مطالعه اندیشمندان مختلف قرار گرفته است. یکی از مناطقی که ایران شاهد شکوفایی علم و دانش در آنجا شد، منطقه ماورالنهر می باشد. در ایندوران هست که سرزمین ماوراءالنهر از نظر فرهنگی و علمی به یکی از قطب های جهان اسلام تبدیل شد. چنان که چهره های بزرگ علمی و اندیشمندانحوزه های مختلف علمی برآمده از آن دیار، گواه روشنی بر این ادعاست. در این پژوهش تلاش دارد به تبیین توسعه علم و دانش و دستاوردهای علمی مسلمانان در حوزه های مختلف علوم در منطقه ماوراء النهر بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که، جریان علم و دانش در ماوراءالنهر دارای فراز و نشیب هایی بوده است و حیات فرهنگی و اجتماعی در آنجا با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ادامه داشته است. بویژه در دوران سامانیان که این منطقه (ماوراءالنهر) از نظر فکری و علمی محور جهان اسلام گردید و اندیشمندان ماوراء النهر دستاوردهایی در زمینه علومی چون: تفسیر، حدیث، فقه، ادبیات، پزشکی و... را پدید آوردند.

Authors

امیرمسعود صفری

گروه الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران